Мајспејс

Еден од првите социјални медиуми којшто се појави на интернет. Основан во САД во 2003 година. Од 2005 до 2008 година е најпосетуваниот социјален медиум во светот и првиот што допрел до сите континенти во светот. За време на својот апогеј Мајспејс значајно влијае на поп-културата. Со растот на Фејсбук, драстично се намалува бројот на корисници.

Албански

Majspejs

Англиски

My Space