Маркетинг

1. Процес на управување одговорен за профитабилно идентификување, предвидување и задоволување на барањата на клиентите.

2. Процес на промовирање производи и услуги преку техники како што се: сегментација, тестирање, итн. Од раните деведесетти години на минатиот век бизнисите го користат интернетот за многу од нивните маркетинг-активности. Маркетингот преку интернет дава подетални информации за интересите на клиентите и потрошувачките навики и однесување.

Албански

Marketing

Англиски

marketing