Мониторинг на медиумите

Собирање информации, социолошки податоци за медиумите и медиумската публика преку набљудување, анкети, тестирања, прогнози, оценки.

Албански

Monitorim i mediave

Англиски

media monitoring