Мобилизација

Способноста на медиумите да ја мотивираат и поведат публиката на акција.

Албански

Mobilizim

Англиски

Mobilization