Mobilizim

Aftësi e mediave për ta motivuar dhe ngritur publikun në aksion.

Anglisht

Mobilization