Мировно новинарство

Пристап во известувањето за војните или за конфликтите што се стреми кон нивно решавање на мирен начин и кој овозможува разбирање на општата слика за причините, мотивите и последиците што стојат зад самите конфликти. Збир на практики за новинарите кои покриваат теми поврзани со тероризмот и насилниот екстремизам. Собирање повици и артикулирање на политики за ненасилство и нивно објавување во јавната сфера.

Албански

Gazetaria paqesore

Англиски

Peace journalism