Мим, меме

1. Идеја, мисла, цитат, рефрен, графичка содржина или стил којшто е „вирален“ (заразен) и се пренесува бргу и популарно низ одредена комуникациска заедница.

2. Интересна и најчесто забавна фотографија, цртеж или кусо видео во комбинација со текст, што се шири брзо меѓу интернет-корисниците.

Албански

Meme

Англиски

meme