Meme

1. Ide, mendim, citat, refren, përmbajtje grafike ose stil i cili është “viral”  ngjitës) dhe bartet shpejt dhe në mënyrë popullore përmes një komuniteti të caktuar komunikimi;

2. Fotografi, vizatim ose video e shkurtër interesante dhe shpesh argëtuese, që përhapet shpejt ndërmjet internetit-përdoruesve.

Maqedonisht

Мим, меме

Anglisht

meme