Милениумци

Припадници на генерацијата родена на почетокот од деветтата деценија на минатиот век, коишто своето полнолетство го дочекале на почетокот од новиот милениум. Како некои од нивните особености се спомнуваат нивното удобно функционирање во светот на дигиталните уреди и интернетот, ослободувањето од патријархалните стеги на родовите или расните разлики, одложеното влегување во брак или основање семејство, како и пониската стапка на религиозност кај нив.

Албански

Mijëvjeçarë

Англиски

millennials