Микрофон

Направа што служи за претворање на звучните бранови во електромагнетни, се користи за засилување и за пренесување на звукот.

Албански

Mikrofon

Англиски

Microphone