Mikrofon

Mjet që shërben për shndërrim të valëve të zërit në valë elektromagnetike, përdoret për përforcim dhe për transmetim të zërit.

Maqedonisht

Микрофон

Anglisht

Microphone