Мерит-систем (систем на заслуги/вредности)

Начин на вработување или напредување на работното место во јавната администрација според вештините, вредностите и заслугите на работникот, а не според други критериуми, како политичката припадност или фаворизирањето.

Албански

Merit sistem