Мерења на медиумите

Процес преку којшто се добиваат податоци за бројот, структурата и навиките на публиката во одредено време и место. На пример, мерењето на телевизиската публика се одвива преку специјални уреди коишто автоматски го бележат менувањето на каналите и времето колку гледачот се задржал на одреден канал.

Албански

Matje e mediave

Англиски

media measurements