Matje e mediave

Proces përmes të cilit merren të dhëna për numrin, strukturën dhe shprehitë e publikut në kohë dhe vend të caktuar. Për shembull, matja e publikut televiziv zhvillohet përmes pajisjeve speciale të cilat automatikisht e shënojnë ndërrimin e kanaleve dhe kohën sa gjatë e ka mbajtur shikuesi kanalin e caktuar.

Anglisht

media measurements