Менаџирање на медиум

Раководење и надзор врз остварувањето на задачите во еден медиум. Координирање и соработка на секторите во медиумот: редакцијата (новинарите и уредниците), човечките ресурси, маркетингот, ИТ-секторот и другите единици. Следење на трендовите во медиумската индустрија и планирање на економските и на развојните потреби на медиумот.

Албански

Menaxhimi i medias

Англиски

Media management