Медиумски тероризам

Насочено, планирано, систематско користење на средствата за масовни информации за создавање и ширење чувство на страв, со цел манипулација со јавното мислење.

Албански

Terrorizëm mediatik

Англиски

media terrorism