Terrorizëm mediatik

Përdorim i orientuar, i planifikuar, sistematik i mjeteve të informacionit masiv për krijimin dhe përhapjen e ndjenjës së frikës, me qëllim të manipulimit me opinionin publik.

Anglisht

media terrorism