Медиумски студии

Дисциплина којашто ги проучува хуманистичките аспекти на развојот на медиумите, карактерот, формите и резултатите на влијанието на медиумите на културата.

Албански

Studime mediatike

Англиски

Медиумски студии