Studime mediatike

Disiplinë e cila i studion aspektet humaniste të zhvillimit të mediave, karakterin, format dhe rezultatet e ndikimit të mediave mbi kulturën.

Anglisht

media studies