Медиумски спектакл

Настани кои се комбинација на слики, предмети и искуства кои немаат никаква врска со реалниот живот. Претстава која целосно ја зафаќа публиката до тој степен што не размислува критички за она што го гледа. Медиумски атрактивни содржини кои ја забавуваат публиката ‒ од вести до забавната индустрија. Медиумите на глобално ниво често ги третираат членовите на публиката како потрошувачи, а не како граѓани.

Албански

Spektakël mediatik

Англиски

Media spectacle