Медиумски мерчендајзинг

Дел од рекламна кампања којашто вклучува продукција на предмети коишто имаат врска со одреден медиумски текст или настан, нивна дистрибуција и продажба.

Албански

Merçen dajzing mediatik

Англиски

media merchandising