Merçen dajzing mediatik

Pjesë e fushatës reklamuese e cila përfshin produksion të objekteve që kanë lidhje me një tekst ose ngjarje të caktuar mediatike, shpërndarjen dhe shitjen e tyre.

Anglisht

media merchandising