Медиумски маркетинг

Стратегија, систем на управување со планирањето, финансирањето, производството, дистрибуцијата, анализата на можностите и вкусовите на потенцијалните потрошувачи, рекламирање, цени и продажба на медиумски производи, медиумски текстови, врз основа на сеопфатна анализа на пазарот.

Албански

Marketing mediatik

Англиски

media marketing