Marketing mediatik

Strategji, sistem  i menaxhimit me planifikimin, financimin, prodhimin, shpërndarjen, analizën e mundësive dhe shijeve të konsumatorëve të mundshëm , reklamim, çmime dhe shitja e produkteve mediatike, tekste mediatike, në bazë të analizës gjithëpërfshirëse të tregut.

Anglisht

media marketing