Медиумски јазик

Комплекс на средства и техники на медиумски израз и комуникација, односно начин на којшто значењето на медиумскиот текст се пренесува до публиката.

Албански

Gjuhë mediatike

Англиски

media language