Медиумски ефекти

Процеси на влијание на медиумите врз публиката. Се потпираат на плански комуникациски процеси и модели на влијание, како што се: моделот на повторување, односно наметнување одредени пораки и реакции кај публиката по пат на континуирано продолжување на медиумските пораки и содржини.

Албански

Efekte mediatike

Англиски

media effects