Efekte mediatike

Proceset e ndikimit të mediave ndaj publikut. Mbështeten në procese të planifikuara të komunikimit dhe modele të ndikimit, siç janë modeli i përsëritjes, përkatësisht imponimi i porosive dhe reagimeve të caktuara te publiku përmes vazhdimit të porosive dhe përmbajtjeve mediatike.

Anglisht

media effects