Медиумска средина

Збир на технички и софтверски алатки за складирање, обработка и пренос на медиумски текстови коишто обезбедуваат одреден начин на работа и услови за извршување на задачите; реалноста во којашто се наоѓаат медиумските работници.

Албански

Mjedis mediatik

Англиски

media environment