Медиумска перцепција

Способност на личноста да идентификува семантички и фигуративни односи меѓу наративните единици (настани, сцени, епизоди) во медиумскиот текст; воспоставување во нив обрасци, конфликти, кулминации; значења, асоцијации; утврдување на нечиј однос кон системот на гледишта на авторите на медиумскиот текст.

Албански

Perceptim mediatik

Англиски

media perception