Медиумска конвергенција

Интегрирање на технологијата и медиумите.

Меѓусебно поврзување на компјутерската со информациската и комуникациската технологија, комуникациските мрежи и медиумски содржини, што е резултат на развојот и популаризацијата на интернетот и конвергентните производи, услуги и активности кои се појавуваат во дигиталниот простор. Конвергентното новинарство додава ѝ повеќе елементи и детали на приказната, со користење на повеќе од еден формат за раскажување.

Албански

Konvergjencë mediatike

Англиски

Media convergence