Медиумска комуникација

Комуникација, начин на комуникација, презентирање, пренос на медиумски информации; интеракција во процесот на перцепција на медиумите.

Албански

Komunikim mediatik

Англиски

media communication