Медиумска компетенција

Целокупност на мотиви, знаења, умешности и способности коишто се потребни за избор, користење, критичка анализа, за создавање и за пренос на медиумски текстови.

Албански

Kompetencë mediatike

Англиски

media competence