Медиумска интеракција

Медиумски текстови со можност публиката да се вклучи во живо со свои ставови и коментари на одредена тема.

Албански

Ndërveprim mediatik

Англиски

media interactivity