Медиумска индустрија

Комуникација и дистрибуција на медиумски содржини врз основа на бизнис-модел.Комерцијално производство на медиумски продукти врз основа на профит на агенции, организации и бизнис-центри. Системот на  медиумската индустрија го сочинуваат корпорации коишто имаат свое влијание или сопственост врз социјални медиуми, интернет-портали, телевизија, радио, весници, продукција на филмови,  видеоигри и музика.

Албански

Industria mediatike

Англиски

media industry