Industria mediatike

Komunikimi dhe shpërndarja e përmbajtjeve mediatike në bazë të modelit të biznesit. Prodhim komercial i produkteve mediatike në bazë të profitit të agjencive, organizatave dhe qendrave të biznesit. Sistemin e industrisë mediatike e përbëjnë korporatat që kanë ndikim ose pronësi së tyre mbi mediat sociale, portalet e internetit, televizion, radio, gazeta, produksion të filmave, videolojërave dhe muzikë.

Anglisht

media industry