Медиумска безбедност

Способност на државата, на општеството, на социјална група или на личноста да обезбеди доволни и заштитени медиумски ресурси.

Албански

Siguri mediatike

Англиски

media safety, media protection