Медиумска агенда

Планско селектирање, објавување и ширење одредена содржина од страна на медиумите со цел постигнување одредена реакција или оформување посакувани ставови кај публиката.

Албански

Agjenda mediatike

Англиски

media agenda