Agjenda mediatike

Përzgjedhje, publikim dhe përhapje eplanifikuar e përmbajtjes së caktuar nga mediat me qëllim të arritjes së reagimit të caktuar ose formimit të qëndrimeve të dëshiruara te publiku.

Anglisht

media agenda