Медиумска агенција

Организација којашто се занимава со производство, дистрибуција и продажба на медиумски текстови (весници, списанија, филмови, телевизиски/радиопрограми, интернет-страници, рекламирање итн.), собирање и обработка на медиумски информации.

Албански

Agjenci mediatike

Англиски

media agency