Медиаплан

1. Маркетиншки процес со кој се определува најдобриот метод за претставување на некаква порака за публиката кој се добива како анализа на публиката, каналите, платформите, комуникациите и рекламирањето.

2. Распоред според кој се пуштаат рекламите во етерот со точно определено време на емитување, назив и должина.

Англиски

Media planning