Mediaplani, Planifikimi mediatik

1. Proces marketingu, me të cilin caktohet metoda më e mirë për prezantimin e ndonjë porosie të publikut, e cila fitohet si analizë e publikut, kanaleve, platformave, komunikimeve dhe reklamimit.

2. Program sipas të cilit lëshohen reklamat në eter me kohë të saktë për transmetim, emërtim dhe gjatësi.

Maqedonisht

Медиаплан

Anglisht

Media planning