Marketing politik

Marketing që përdoret për qëllime politike, siç janë fushatat e partive politike. Marketingu politik përdoret që t’u jepet mbështetje kandidatëve politikë që i mbështet organizata, e cila e bën marketingun, ta poshtërojnë ose sulmojnë kundërshtarin. Mund të paraqitet në shumë forma, nga media radiodifuzive dhe të shtypit, hapësirë e jashtme, mesazhe telefonike, marketing digjital etj.

Anglisht

political marketing