Manipulim mediatik­

Sistem i teknikave dhe metodave të ndikimit mediatik ndaj publikut me qëllim të imponimit të ideve, mendimeve ose marrësi  të mashtrohet. Manipulimi mediatik shpesh është nën ndikimin e qendrave të fuqisë politike ose ekonomike. Metodë e manipulimit mediatik  është kur për lajmin nuk vendos ajo që është e rëndësishme, por  ajo që lexuesit e klikojnë; kur informacioni është ndryshuar qëllimisht ose qëllimisht janë lëshuar pjesë, kur plasohen afera skandaloze pa kontrollim të fakteve etj.

Anglisht

media manipulation