Marketing

1. Proces menaxhimi përgjegjës për identifikim, parashikim dhe përmbushje fitimprurëse të kërkesave të klientëve.

2. Proces i promovimit të produkteve dhe shërbimeve përmes teknikave siç janë segmentimi, testimi etj. Që nga vitet e hershme të 90-ta të shekullit të kaluar bizneset e përdorin Internetin për shumë aktivitete të tyre të marketingut. Marketingu përmes Internetit jep informacione më të hollësishme për interesat e klientëve, shprehitë dhe sjelljet e konsumatorëve.

Maqedonisht

Маркетинг

Anglisht

marketing