Marketing në rrjete sociale

Shfrytëzimi i rrjeteve sociale për reklamim të produkteve dhe shërbimeve, për bashkëveprim me blerësit ekzistues dhe për përfitimin e blerësve të rinj. Për gazetarinë kjo do të thotë se mediat i përdorin rrjetet sociale për prezantim strategjik të përmbajtjeve dhe për bashkëveprim me publikun e tyre dhe për arritje tek publiku i ri.

Anglisht

Marketing on social media