Manipulimi seksual

Formë grabitqare e sjelljes, me ç’rast manipuluesi seksual, ose ai i cili ka për qëllim të arrijë te dikush, prezantohet rrejshëm si mik, bashkëmoshatar ose person ngushëllues, duke u përpjekur të vendosë miqësi dhe lidhje emocionale me viktimë potenciale. Manipuluesi seksual ndonjëherë ndodh në hapësirën online, në rrjetet sociale, përmes platformave digjitale ose rrjeteve për luajtje. Manipulimi është fazë e cila mund të çojë në dhunë me bazë gjinore dhe në hapësirën online dhe në botën reale, ose në format më të rënda, si eksploatimi seksual dhe trafikimi me fëmijë.

Maqedonisht

Кротење

Anglisht

grooming