Kategorimediatike

Lloje (shtyp, televizion, kinema, radio, internet, etj.) të mediave dhe zhanreve (reportazh, intervistë, dramë, komedi, portret, pejzash etj.) të teksteve mediatike.

Anglisht

media category