Kamera obskura

Nga latinishtjacamera obscura – “dhomë e errët”. Pararendës i fotoaparateve. Bëhet fjalë për kuti (ose dhomë, hapësirë e errët) në të cilën nga një vrimë e vogël depërton dritë. Fjala kamerë rrjedh nga shprehja kamera obskura.

Anglisht

Camera obscura