Kanun

1. Standard sipas të cilit vlerësohet një vepër.

2. Grup i pranuar ose i miratuar i veprave letrare.

3. Përmbledhje parimesh, rregullash, standardesh ose normash.

Maqedonisht

Канон

Anglisht

canon