Karikaturë

Vizatim ose pasqyrë vizuale  në të cilën autori i shformon qëllimisht tiparet e personalitetit ose ngjarjes që të arrijë efekt humoristik dhe komik. Për shkak të natyrës së saj satirike, karikatura luan rol të rëndësishëm në art dhe politikë.

Maqedonisht

Карикатура

Anglisht

caricaturе